Utrechtse Euro’s blijven altijd stromen!

Een opdrogende geldstroom doet ons niets! Dat is de kracht van de Utrechtse Euro, een community van lokale ondernemers en betrokken consumenten.

Een geldstroom kun je zien als een rivier. Net zoals een rivier kan ook een geldstroom opdrogen door een economische crisis. Het wordt dan lastig je hoofd boven water te houden; er is simpelweg geen water meer.

Hoe komt het dat geldstromen opdrogen tijdens crises? Dit is een complex vraagstuk, de consequenties zijn duidelijker en daarom bespreken we die eerst. Als de geldstroom opdroogt, betekent dit dat we met z’n allen minder te besteden hebben en dat we vechten om die paar druppels liquiditeit. Geld wordt schaars. Samenwerking wordt concurrentie. Samen ondernemen komt meer en meer onder druk te staan. Terugkomend op de rivier: we verdringen ons als dieren om een opdrogende poel in Afrika.

Wat kan de oorzaak zijn van het opdrogen van een geldstroom? Die kunnen we zoeken bij de bron, daar stokt het. In kranten lezen we vaak dat het met vertrouwen te maken heeft. De economie ligt plat omdat we angstig zijn. Eén mogelijkheid die wij aandragen heeft inderdaad met vertrouwen te maken. Het vertrouwen van banken dat ze hun uitgeleende geld niet terug krijgen. Een bank verdient geld aan het uitlenen van geld en als door omstandigheden dit niet meer winstgevend is, dan stopt de bank daarmee. Je gaat geen verlies draaien toch?

De consequenties zijn wel dat de rivier opdroogt en dat ondernemers die verderop wonen last hebben van deze opdroging. Zij moeten vechten om dat kleine beetje water dat wél langs komt. Waarom kunnen wij niet verder met ondernemen als de banken hun business case niet kunnen doorzetten? Willen we zo afhankelijk zijn?

Dit is juist wat we met de Utrechtse Euro beogen te doen. Minder afhankelijk worden van de grillen in de ‘normale’ economie. Lokaal geld wordt hopelijk een mooie oase in droge tijden. Een plek waar ondanks immense hitte en druk, zoals in een crisis, wel water te vinden is. Waar het ondernemen door kan gaan.

Utrechtse Euro’s circuleren vrolijk door als de geldtoevoer in de ‘normale’ economie stopt. Zo blijft samen ondernemen centraal staan in het U€-netwerk.

Er gebeurt nog iets moois binnen het netwerk: gezamenlijke lokale geldcreatie. Dit betekent dat ondernemers er samen voor zorgen dat een rentevrij krediet verstrekt kan worden binnen het netwerk. Zo bepalen we samen de geldtoevoer, onafhankelijk van het vertrouwen in de normale economie.

De U€ geeft toegang tot een betrouwbare oase in droge tijden. Een opdrogende geldstroom doet het U€-netwerk idealiter niets. U€’s blijven circuleren en de samenwerking en betrokkenheid in het netwerk zorgen verder voor weerbaarheid en ondernemerschap.

Ondernemen is samenwerken.

Hartelijke groet,

Het Utrechtse Euro team.

Meer lezen over de theorie van geldstromen? Zie bijvoorbeeld deze boeken van Stichting STRO.

utrechtse-euro