Waarom het Utrechtse Euro netwerk?

U€ stimuleert lokale economie

Een diverse en veerkrachtige lokale economie is goed voor alle MKB’ers in Utrecht. Het maakt ons ook beter bestendig in tijden van crisis. Door krediet te verstrekken dat alleen lokaal besteed kan worden, zorgen we voor meer olie in de motor. Alles in het teken om de lokale economie te versterken. Aan de hand van de afbeeldingen hieronder laten we zien hoe dit werkt:

Afbeelding 1:

Euro’s stromen normaliter snel een regio of stad uit. Een groot deel van de uitgekeerde lonen gaat bijvoorbeeld als hypotheek direct naar banken. Deze koopkracht vloeit uit de lokale economie. Denk ook aan het geld dat bij grote supermarkten besteed wordt, terwijl deze supermarkten niet of nauwelijks lokaal inkopen. Utrechtse ondernemers maken zo geen kans om te profiteren van lokale liquiditeit. Het geld is na één stap (gedeeltelijk) uit de regio.

Afbeelding 2:

Een euro die vaker dan één keer circuleert in de lokale economie heeft meer impact. Daarom wisselen we euro’s om naar Utrechtse Euro’s. Eenmaal omgewisseld krijgt het geld digitaal de opdracht mee om langer in Utrecht te blijven circuleren.

Geldstroom
Circulair geld

Afbeelding 3:

Utrechtse Euro’s circuleren in het Utrechtse netwerk. Ondernemers weten dat elke Utrechtse Euro die ze uitgeven een andere Utrechtse ondernemer sterker maakt. Doordat de Utrechtse Euro lokaal wordt besteed, is de kans groter dat deze bij je terugkomt. We vergroten zo de liquiditeit en omzet van Utrechtse ondernemers. Zo creëren we naast (extra) sociale verbindingen ook sterkere economische verbindingen.

Afbeelding 4:

Na de extra lokale circulatie koop je met Utrechtse Euro’s gewone euro’s die vrij besteedbaar zijn.

Circulair geld

Natuurlijk kunnen we niet alles met Utrechtse Euro’s doen
Immers, niet alles kan lokaal geproduceerd worden, denk aan avocado’s en bananen. Maar zelfs als 10 tot 15% van de omzet van een bedrijf lokaal besteed wordt, stimuleert dit de Utrechtse lokale economie aanzienlijk. Winsten geboekt door multinationals of banken worden vaak onttrokken aan de échte, reële, economie. Dit maakt het moeilijk voor bijvoorbeeld het MKB. Lokaal meer geld hebben betekent meer lokale koopkracht. Zo ontstaan lokale verbindingen en investeringen.

 

Weerbaarheid
In tijden van crisis hebben mensen minder vertrouwen in de economie. Vanuit banken gezien betekent dit bijvoorbeeld dat er minder vertrouwen is om uitgeleend geld op termijn terug te zien. Hierdoor brengen banken minder geld in omloop, het gevoel heerst dat uitgeleend geld niet terug komt. Langzaam droogt de stroom van geld op. Bedrijven met grote reserves, o.a. multinationals, hebben de grootste buffers om dit op te vangen. Kleinere bedrijven uit de lokale economie hebben hier meer moeite mee en worden vaak hard getroffen. Het Utrechtse Euro netwerk zorgt voor behoud van liquiditeit in tijden van crisis en maakt de lokale economie weerbaarder.

Hoe werkt dit praktisch?

  • Als deelnemer aan het Utrechtse Euro netwerk wordt je actief bijgestaan door een netwerkbouwer. Stel als ondernemer heb je een aantal klanten die bij je besteden en je verdient ook wat Utrechtse Euro’s. Je hebt één ondernemer bij wie je kunt besteden maar je wilt er graag nog één bij. Samen kijken we in het Utrechtse Euro netwerk naar mogelijkheden. We koppelen jouw aanbod aan een vraag uit het netwerk. Of het Utrechtse Euro team betrekt actief mogelijke lokale afnemers van jouw dienst of product in het netwerk.
  • Kun je toch niet binnen Utrecht besteden? We zijn een onderdeel van het landelijk United Economy netwerk van 600+ bedrijven waar bijvoorbeeld biologische groothandels Odin en BD-Totaal Utrechtse Euro’s accepteren.
  • Tot slot kun je de verdiende Utrechtse Euro’s te koop aanbieden. Wat we namelijk niet willen is handel belemmeren door het bezit van Utrechtse Euro’s waar je niks mee kunt. Wat we wél willen is dat Utrechtse ondernemers eerst lokaal kijken naar hun opties voordat ze elders kijken. Dit is niet alleen economisch voordelig, het is ook duurzamer omdat lokale productie de negatieve invloed van transportlasten op het milieu vermindert.

Social TRade Organisation (STRO) werkt aan de Utrechtse Euro omdat we kijken naar de werking van geld. Maar niet op een manier zoals banken of multinationals dat doen. Wij streven ernaar geld de samenleving te laten dienen. Zijn er geldsoorten die juist het algemeen belang bevorderen? Waarbij geen grote inkomensongelijkheid ontstaat? Onze ervaring is dat zulke geldsoorten bestaan. STRO zet zich hier al meer dan 30 jaar voor in. Een project als  Sardex laat zien dat lokaal geld werkt. Nu zetten we met United Economy in Nederland een landelijk netwerk neer waarbinnen de Utrechtse Euro één community is. Zo bouwen we aan een sociale, duurzame en eerlijke economie in Nederland en Europa.

Meer omzet met lokaal geld